Aktualności
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas
Gościmy
Aktualnie jest 6 gości online

   

   

   

   

   Misja OIGR

Zadaniem OIGR jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów. Chcemy przyczynić się do zwiększenia opłacalności działalności gospodarczej podlegającej na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów - w tym komunalnych, stworzenie systemu finansowego zgodnego z zasadą "zanieczyszczający płaci" Wytyczony przez nas cel jest zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa, jak również Unii Europejskiej.

Nowe przepisy Unii kładą olbrzymi nacisk na recykling odpadów. Priorytet dla tej metody odzysku jeszcze bardziej będzie umocniony wraz z wprowadzeniem w życie stanowiska Komisji Europejskiej z grudnia 2005 zwanym "Społeczność Europy, społeczeństwem recyklingu". Zgodnie z nim oraz projektem nowelizacji ramowej dyrektywy odpadowej, każdy kraj członkowski ma minimalizować ilości składowanych odpadów, poddając je przede wszystkim recyklingowi.

Efektem naszych działań będzie poprawa warunków funkcjonowania zrzeszonych w Izbie podmiotów, recykling to zmniejszenie zagrożenia dla środowiska powodowanego stale rosnącą ilością odpadów składowanych, które mogą być materiałem wsadowym dla naszych instalacji., ograniczy to eksploatacje zasobów surowców naturalnych zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Obsługa strony: www.m40.pl