Aktualności arrow Aktualności arrow 12-09-2016 :: Zaproszenie do III edycji międzynarodowej konferencji "IED Forum"
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   12-09-2016 :: Zaproszenie do III edycji międzynarodowej konferencji "IED Forum" Drukuj E-mail

W imieniu firmy CBE Polska zapraszamy do udziału w III edycji międzynarodowej konferencji „IED Forum”, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2016 roku w Warszawie.

 
W pierwszym dniu wydarzenia planowana jest debata plenarna, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania regulacyjne i rynkowe związane z wymogami Dyrektywy IED. Debata przyjmie formułę całodziennej konferencji odbywającej się w godzinach 9:00 - 16:00. Opr
ócz sesji plenarnej, w drugim dniu, odbędzie się również część typowo warsztatowa poświęcona konkluzjom BAT dla energetyki i ciepłownictwa oraz przygotowywaniu raportów początkowych i próbkowaniu: gleby, wody i powietrza.

 

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia są:

·bieżące kierunki regulacji w zakresie ograniczenia emisji, ochrony gleby i wód w przemyśle

·przygotowywanie raportów początkowych

·konkluzje BAT

·najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w obliczu nowych regulacji - prezentacja wiodących technologii oraz wdrożeń

·plany inwestycyjne i modernizacje przedsiębiorstw przygotowujące do realizacji wymogów

·ryzyko związane z nadchodzącymi inwestycjami

·omówienie systemu planowanej kontroli instalacji oraz ewentualnych kar

 

IED Forum” jest jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu przedsięwzięć poświęconych strategicznym inwestycjom i proekologicznym rozwiązaniom w przemyśle. W jego ramach, realizujemy m. in. specjalistyczne szkolenia dotyczące: redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej, systemów wsparcia oraz optymalizacji doboru paliw i technologii w przedsiębiorstwach. Oprócz specjalistycznych spotkań o charakterze typowo warsztatowym realizujemy również doroczne projekty konferencyjno-wystawiennicze. W większości przyjmują one konwencję przekrojowych spotkań branży o międzynarodowym zasięgu, na których spotykają się zarówno inwestorzy, przedstawiciele przemysłu, rządu i administracji publicznej oraz dostawcy najlepszych rozwiązań i technologii, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.


Relacje z poprzednich edycji wydarzenia można znaleźć pod poniższym linkiem oraz na stronie
www.cbepolska.pl w zakładce „archiwum”:


Do udziału zapraszamy szczeg
ólnie przedstawicieli przedsiębiorstw z sektorów zobligowanego do wypełnienia obowiązków IED, w tym:

·     przemysł energetyczny

·     przemysł spożywczy z własnymi źródłami wytwarzania energii 

·     przedsiębiorstwa z zakresu produkcji i obróbki metali

·     przemysł mineralny, hutniczy, chemiczny i cementowy

·     przedsiębiorstwa gospodarki odpadami oraz przedstawicieli spalarni odpadów

·     firmy projektowo-inżynieryjne, dostawców rozwiązań, urządzeń, technologii i rozwiązań

·     analityków rynku uprawnień do emisji CO2, i weryfikatorów emisji

·     laboratoria świadczące usługi próbkowania i badań jakości: powietrza, gleby i wody

 

 

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl