Aktualności arrow Aktualności arrow 07-01-2015 :: Wygasają zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   07-01-2015 :: Wygasają zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów Drukuj E-mail

23.01.2015 roku wygasną zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Od dnia 23.01.2013 roku obowiązuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21).

Zgodnie z art. 232 ust. 1 i 2 ww. ustawy zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie lub przetwarzanie odpadów i zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.

W związku z powyższym zezwolenia na zbieraniem, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wygasną z mocy prawa dnia 23.01.2015 roku.

Jeśli do tego czasu przedsiębiorca nie uzyska zezwolenia na podstawie przepisów nowej ustawy nie będzie mógł wykonywać działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów.

Podmiot, który nie uzyskał stosownego zezwolenie, na podstawie art. 194 ust. 1 pkt. 4) ustawy o odpadach, podlega administracyjnej karze pieniężnej. Kara ta wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł.

Ustawa o odpadach przewiduje również sankcje dla posiadacza odpadów (również wytwórcy), który zleca gospodarowanie odpadami podmiotowi, który nie uzyskała wymaganych decyzji. Zgodnie z art. 175 ustawy posiadacz taki podlega karze aresztu lub grzywny.

 

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl