Aktualności arrow Aktualności arrow 22-12-2014 :: Artykuł Puls Biznesu - Polska głupio brnie w śmieci
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   22-12-2014 :: Artykuł Puls Biznesu - Polska głupio brnie w śmieci Drukuj E-mail
Mirosław Konkel
2014-12-22 06:00
Europejski inwestor inwestuje 100 mln EUR w polską innowacyjną technologię
recyklingu, a nasi politycy i tak wolą kosztowne i wysokoemisyjne spalarnie

Recykling 60 proc. odpadów komunalnych do 2020 r. i 70 proc. do 2030 — tego od państw
członkowskich, zgodnie z doktryną „zero waste”, oczekuje Unia Europejska. Stosowane w
Polsce technologie są jednak nieefektywne.

W rezultacie większość śmieci, około 75 proc., trafia na składowiska. JeSeli to się nie zmieni,
UE nałoSy na nas wielomilionowe kary. Rozwiązanie problemu wymyślili inSynierowie z firmy
Bioelektra Group — technologię mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP).
Problem w tym, Se polską innowacją bardziej interesują się za granicą niS w kraju.
— Technologia MCP eliminuje potrzebę składowania śmieci. Wszystkie odpady są przerabiane
na surowce do dalszego wykorzystania. Jej sednem jest sterylizacja odpadów przed ich
sortowaniem, dzięki czemu stają się suche, a ich sortowanie jest w 99 proc. skuteczne — mówi
Paweł Przybylski, prokurent w Bioelektrze.

Teoria? Bynajmniej. Innowację o nazwie RotoSteril wdroSył Zakład Mechaniczno- -Cieplny
Przetwarzania Odpadów w RóSankach w województwie warmińsko-mazurskim. Jak pokazują
ekspertyzy niezaleSnych ośrodków badawczych — pozwala ona spełnić wszystkie unijne
wymagania do 2030 r.

Za tym, Se MCP moSe być przyszłością recyklingu w Polsce, przemawia jeszcze jedna rzecz —
właśnie finalizowane są rozmowy wejścia do spółki Bioelektra Group i dokapitalizowania jej 100
mln EUR (ponad 400 mln zł) przez inwestora. To spółka celowa duSego funduszu
europejskiego, który wspiera technologie umoSliwiające rozwiązywanie światowych problemów
w rewolucyjny sposób. Stoi m.in. za rozwojem najpopularniejszych na świecie innowacyjnych
metod komunikacji.

Według menedSerów Bioelektry, w Polsce promuje się tylko spalarnie, choć to rozwiązanie było
innowacyjne, ale 20, 30 lat temu i nic nie wskazuje na to, Se szybko się to zmieni. Powód?

Modyfikacje postulowane przez parlamentarzystów w projekcie ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach idą w kierunku uprzywilejowania
przestarzałych, wysokoemisyjnych i kosztownych metod gospodarowania odpadami. Tak
przynajmniej twierdzą autorzy raportu „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w
Polsce. Perspektywa 2030”, przygotowanego przez Instytut Sobieskiego (IS).

Eksperci są zdania, Se nowelizacja ustaw w proponowanym kształcie blokuje rozwój
innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów, takich jak biosuszenie czy autoklawowanie.
„Skutkiem tak projektowanych regulacji prawnych moSe być monopolizacja rynku, a w
konsekwencji — zagroSenie osiągnięcia przez Polskę poziomów odzysku i recyklingu
wymaganych przez UE oraz ograniczenia składowania odpadów” — czytamy w dokumencie.
Metodę mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych (MCP) opracował zespół
Bioelektry Group złoSony z biologów, inSynierów i naukowców z pomocą firm projektowych.
Prace nad technologią rozpoczęto w kwietniu 2004 r. Pierwsze trzy autoklawy RotoSteril BEG
7000 naleSąca do trzech polskich prywatnych inwestorów spółka wyprodukowała w 2012 r.
Pierwszy w Polsce Zakład Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów w RóSankach
został otwarty w listopadzie 2012 r.

— Dziś, kiedy spalarnie powstają z pieniędzy samorządów terytorialnych, okazuje się, Se
odpadów jest zbyt mało, aby zapewnić rentowność. Forsuje się więc rozwiązania prawne, które
mają dać tym obiektom uprzywilejowaną pozycję. Nie obejdzie się teS bez zwrotu uzyskanych
dotacji — uwaSa szef OIGR.

Technologię Bioelektra prezentowała m.in. podczas Polsko-Amerykańskiego Tygodnia
Innowacyjności w Kalifornii i na spotkaniach z władzami San Francisco, którzy chcą wrócić do
sprawy w przyszłym roku. Polska firma jest równieS w kontakcie z Departamentem ds.
Zarządzania Odpadami w Ministerstwie Środowiska i Wody Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, który przygotowuje się do przetargu na przetwórstwo odpadów.
Więcej w serwisie Puls Biznesu Premium >>
< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl