Aktualności arrow Aktualności arrow 18-01-2013 :: Roczne sprawozdania za 2012 - odpady opakowaniowe
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   18-01-2013 :: Roczne sprawozdania za 2012 - odpady opakowaniowe Drukuj E-mail

Przypominamy, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) w dniu 15 lutego upływa termin przekazania do WFOŚiGW rocznego sprawozdania o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych, przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych w 2012 roku na w/w działania.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl