Aktualności arrow Aktualności arrow 25-09-2012 :: Rozporządzenie Ministra Środowiska w spr. MBP
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   25-09-2012 :: Rozporządzenie Ministra Środowiska w spr. MBP Drukuj E-mail

9 października br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Niniejsze rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstały z tych procesów, w tym dla stablizatu, który może być poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów oraz dla odpadów powstających z procesów biologicznego suszenia frakcji organicznej. Frakcja wysuszona nie jest stabilizatem i z założenia nie jest przeznaczona do składowania. Suszenie ma na celu przygotowanie wsadu do wytworzenia paliwa alternatywnego niskoenergetycznego spalanego we współspalarniach lub spalarniach, co znacząco przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów organicznych. W przypadku prowadzenia procesów biologicznego suszenia odpadów, dopuszcza się różnorodną konfigurację procesów.

W celu wydłużenia czasu na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia dla instalacji istniejących lub będących w trakcie procesu inwestycyjnego, wprowadzono zapis, że instalacje te należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl