Aktualności arrow Aktualności arrow 10-01-2003 :: II Zjazd OIGR
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   10-01-2003 :: II Zjazd OIGR Drukuj E-mail

Image 

 

W dniach 12-14 grudnia 2002 roku w Zakopanym odbył się II Zjazd Członków OIGR.

Konferencja szkoleniowa W dniach 12-14 grudnia 2002 roku w Zakopanym odbył się II Zjazd Członków OIGR.

W pierwszym dniu Zjazdu odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Wdrożenia nowego ustawodawstwa – 12 miesięcy doświadczeń” pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska – Czesława Śleziaka.

Prelegentami byli przedstawiciele organów ustawodawczych i kontrolnych administracji:

Bartosz Zambrzycki – główny specjalista, Departamencie Inwestycji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Środowiska, prezentował ustawę o odpadach. Wyjaśnił zasady funkcjonowania ustawy i jaj powiązania z innymi ustawami, które obowiązują od 1 października 2001.

Małgorzata Szymborska – radca ministra, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Środowiska interpretowała nieścisłości związane z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Paweł Sosnowski - starszy inspektor, Departament Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, przedstawił ustawę „czyszczącą”, która w tym okresie była przekazana z uwagami Senatu do Sejmu w celu przegłosowania naniesionych poprawek.

Maria Suchy – inspektor w podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, omawiała zakres kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dziedzinie gospodarki odpadami.

W konferencji wzięli udział członkowie OIGR, jak również przedstawiciele podmiotów gospodarczych zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

Spotkanie miało na celu rozwiązanie wielu wątpliwości nurtujących przedsiębiorców dotyczących ustawodawstwa polskiego w dziedzinie gospodarki odpadami.

Prelegenci zaprezentowali szereg zmian i innowacji w ustawach, związanych z działalnością przedsiębiorców goszczących na Zjeździe, jak również przedstawili możliwości rozwiązań pewnych problemów związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, w szczególności dotyczące wymaganej dokumentacji i pozwoleń przy prowadzeniu ww. działalności.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się wystąpieniem Adama Mazeli, który zaprezentował proponowany system certyfikacji zakładów członkowskich OIGR, w nawiązaniu do tej tematyki wystąpił przedstawiciel firmy Algader z Warszawy, który pokrótce przedstawił zintegrowany system ISO, funkcjonujący w ich firmie.

Adam Mazela przedstawił możliwości pozyskania funduszy przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw, fundusze te można uzyskać przy pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy.

Materiały konferencyjne są do nabycia w biurze OIGR.

Posiedzenie członków OIGR

W drugim dniu II Zjazdu OIGR po zakończeniu szkolenia odbyło się posiedzenie Członków OIGR. Posiedzenie było okazją do podsumowania 9-miesięcznej pracy Izby w 2002 roku.

Prowadzącym posiedzenie był Jerzy Ziaja, który przedstawił osiągnięcia OIGR w okresie styczeń – listopad 2002, oraz przedstawił wynik finansowy za okres trzech kwartałów.

Przedstawiony został Plan Pracy OIGR na 2003 rok.

W 2003 roku OIGR powinno położyć główny nacisk na zmiany w Ustawach dotyczących gospodarki odpadami, pod kątem podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie.

Danuta Lis – zastępca redaktora Odzysku – biuletynu OIGR, zaapelowała do członków o czynny udział w tworzeniu pisma, padły propozycje nowych rubryk: „ Nowe technologie” i „Kupno- sprzedaż”. Jerzy Ziaja zaznaczył, że do końca 1 kwartału 2003 roku „Odzysk” będzie rozsyłany bezpłatnie, natomiast od kwietnia 2003 zostanie ustalona cena jednego egzemplarza i biuletyn będzie dostępny w ogólnej sprzedaży.

Członkowie postulowali o rozbudowanie strony internetowej, jako nośnik informacji o Izbie, w szczególności o udostępnienie danych teleadresowych firm członkowskich.

Jerzy Ziaja poruszył temat związany z konkurencja firm polskich, skierował prośbę do przedsiębiorców o kierowanie do Izby uwag związanych z brakiem rzetelności firm związanych z gospodarką odpadami.

Krzysztof Smerczek przedstawił plan budżetu na 2003 rok, na podstawie przekazanych informacji biura rachunkowego, rok 2002 powinien być zamknięty z zyskiem w wysokości 10 tys. PLN.

Na zakończenie posiedzenia Jerzy Ziaja wręczył uroczyście obecnym członkom znaczki OIGR, dziękując za współpracę w ramach Izby.

< Poprzedni

Obsługa strony: www.m40.pl